Times Tower HACC1 logo

Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ timestowerhacc1.com sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

– Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, ngày tháng năm sinh, giới tính,…

– Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin timestowerhacc1.com đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng

timestowerhacc1.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.

– Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của timestowerhacc1.com

– Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên timestowerhacc1.com như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ…

– Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của timestowerhacc1.com đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên timestowerhacc1.com

– Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại…

– Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào timestowerhacc1.com, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

– Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

– Dùng để liên lạc với thành viên khi timestowerhacc1.com điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

– Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

– Dùng trong các dịch vụ khác do timestowerhacc1.com cung cấp.

– Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.

– Dùng cho những mục đích khác của timestowerhacc1.com không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên web

3. Sử dụng thông tin cá nhân

timestowerhacc1.com sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

– Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

– timestowerhacc1.com sẽ cung cấp thông tin của thành viên ở mức độ nhất định cho người bán, để phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và người bán, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên timestowerhacc1.com. Sau khi bán hàng người bán có thể sử dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của người bán. timestowerhacc1.com sẽ ràng buộc trách nhiệm của người bán trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên timestowerhacc1.com. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo được 100% người bán thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với người bán.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin

Để luôn cập nhật thông tin của người bán phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ của timestowerhacc1.com có thể liên lạc tới người bán để thu thập thông tin mới nhất.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

– Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu timestowerhacc1.com không cung cấp thông tin cho người bán trên timestowerhacc1.com.

– Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của timestowerhacc1.com để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được timestowerhacc1.com  lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của timestowerhacc1.com.

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Công ty thu thập, lưu trữ và quản lý trên máy chủ của Công ty tại:

197 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của timestowerhacc1.com, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, timestowerhacc1.com cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó– trừ khi timestowerhacc1.com phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, timestowerhacc1.com có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi timestowerhacc1.com xử lý yêu cầu của khách hàng.

Trong trường hợp timestowerhacc1.com có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, timestowerhacc1.com sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. timestowerhacc1.com cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của timestowerhacc1.com, công ty có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của timestowerhacc1.com